Om Vestby turlag

VestbyTurlag ble stiftet 11. november 2013. Formålet for de lokale turlagene er det samme som for DNT Oslo og Omegn. Foreningens visjon er "Naturopplevelser for livet" og en sentral målsetning er å få flest mulig ut på tur. Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives.

Kontakt oss

Spørsmål? Her finner du våre kontaktpunkter.

Styret

Her finner du oversikt over medlemmer i vårt styre.

Vedtekter

Vedtekter for Vestby turlag.