Vestby turturlag har tre ulike grupper. Disse er Barnasturlag som har som fokus å ha et tilbud til barna, vi har en turgruppe som har som mål å arrangere turer i nærniljøet og vi har en stigruppe som har som mål å opparbeide, merke, skilte og vedlikeholde stier i nærmiljøet. Klikk på knappene under for å lese mer og komme i kontakt med de respektive gruppene.

Klikk her for å skrive tekst.