Vestby Turlag oppgraderer turveien rundt Deør

Turveien rundt Deør

Turveien rundt Deør er i svært hyppig bruk både som turvei mellom Bjørnedammen og Laboåsen. Den er også en viktig innfallsport til Sonsmarka og fungerer som skiløype vinterstid helt fra Labo jordene og over til Grevlingen via Liabråten og Sletta. I takt med klimaendringer med økende nedbør, ble turveien etter hvert lite framkommelig i fjor høst.

Derfor søkte Vestby Turlag i fjor høst om støtte til å oppgradere turveien slik at den også egner seg for bevegelseshemmede. Vestby kommune bevilget raskt penger til prosjektet. Grunneierne var også veldig positive til prosjektet, som ble igangsatt i desember i fjor. Først ble alle våte strekninger drenert med grøfter. Deretter ble veien høvlet og tromlet med dertil egnet utstyr. Og når telen forsvant på vårparten, ble det kjørt ut 45 tonn med grus ved hjelp av ATV og tilhenger. På toppen er det lagt et lag med flis for å gi et naturlig og godt underlag å ferdes på. Det er også bygget ny bro over bekken ved Laboåsen.

I helgen ble turveien på det nærmeste fullført. Det gjenstår å legge ned et drensrør og kjøre på litt mer flis lengst nord. Turveien egner seg nå å ferdes på for de fleste og i løpet av et par uker også med terrengåede rullestol, sykkel og barnevogn.

Vi anbefaler å teste ut turveien, gjerne med en tur på de fine stien mellom Son og Hølen. Det finnes P-plasser langs Deør vei og innerst i Strømbråtenveien. Du kan også starte fra Øra eller P-plass ved kapellet på Strømbråten. Vi kan anbefale tur 56 som du finner under Turforslag Son i Turkartportalen, http://kommunekart.com/klient/follo/turkart. God tur!

Skrevet av Marcel Grohmann 12. april 2021