Turstiene i Vestby er nå digitalisert og å finne på kart

Kartutsnitt av den nye kartportalen
Kartutsnitt av den nye kartportalen

Det er med stor glede Vestby turlag og Vestby kommune nå kan tilby kart over stiene som stigruppa i Vestby turlag har ryddet, merket og skiltet. Nå kan du sitte hjemme i godstolen og planlegge turen, printe ut kartet og komme deg på tur.

Bakgrunn

Siden starten i 2013 har Vestby Turlag tilrettelagt 145 km turstier i kommunen og satt opp 718 skilt i 243 stikryss. Turstiene dekker det meste av kommunen og er i alt vesentlig blåmerket. Det er lagt vekt på at stiene er godt merket og skiltet og at de går i et tørt og variert terreng, slik at turopplevelsene bli best mulig. Det er også satt opp 7 gapahuker til fri bruk.

Ny kartportal

For at flest mulige skal komme seg ut i marka har kommunen og turlaget samarbeidet om å få på plass en ny kartportal. Nå er første versjon klar. Du finner den på nett fra PC, mobil eller nettbrett. Nettadressen er http://kommunekart.com/klient/follo/turkart. Se egen brukerinstruks.

Når du har valgt Vestby kommune huker du av kartlaget Vestby Turlag.  Nå vises alle turstier som er blåmerket og skiltet. Her kan du zoome deg inn for detaljer.

Trykker du på Turforslag får du mulighet til å få mer informasjon om Vestby Turlag sine forslag til turer. Når det ikke er korona begrensninger, arrangerer turlaget nærturer hver uke. Disse turene legges ut som turforslag i kartportalen. Ved å trykke på et turforslag, vises dette i kartet. Herfra kan du skrive ut Turkort, hvor turene er beskrevet i detalj. Til enkelte turer er det også laget en turvideo, som du kan spille av direkte fra kartportalen.

Detaljert bruksanvisning

Her følger en mer detaljert bruker veiledning:

Bildene under denne bruksanvsningen inneholder nummer som refererer til nummerene i bruksanvisningen.

Hvordan bruke Turkart portalen:

 1. Velg kommune Vestby
 2. Huk av for kartlaget: Vestby Turlag
 3. Huk av og trykk deretter Turforslag for å kunne velge tur
 4. Velg hvilket turforslag du ønsker
 5. Zoom inn i kartet til du ser turforslaget ditt i grønt
 6. Trykk på en av disse stiene i kartet
 7. Du får opp 3 valg (se illustrasjon under):
  1. Skilt                 viser nr., navn og lengde på stien i m.
  2. Merka stier      viser nr., navn og lengde på stien i m.
  3. Turforslaget     som du valgte - viser turens lengde i m.
 8. Turforslaget ditt           Når du velger denne, vises alternativene:
 9. Vis i kart                      Uthever turforslaget i kartet
 10. Turkort                        Viser Turkort med beskrivelse av turen i PDF format som du kan skrive ut (Ctrl P) eller laste ned.
 11. Mer informasjon          spiller av aktuell turvideo om den finnes

Du kan selvfølgelig skru på andre kartlag også:

 • Turkart sommer           er det gamle kartet som ikke er ajourført
 • Turkart vinter               er gjeldende skiløyper

Dessverre fungerer kartportalen bare for Vestby, selv om turstiene fortsetter over til nabokommunene.

Turstiene du finner under Vestby Turlag er planlagt, ryddet, merket og skiltet av stigruppa i turlaget. Stiene er lagt tørt i terrenget som betyr at de ofte går på og over høydedrag. De gir mer variert terreng og større mangfold, samtidig som det gir deg litt trening på turen.

Klikk her for å skrive tekst.